Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Termín splatnosti školného za letní období 2016/17

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín pro úhradu školného za letní období školního roku 2016/17. Datem, do kdy má být příslušná částka v souladu s Vaší Smlouvou o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání připsána na účet školy, je 15. 1. 2017.

Školné je splatné bezhotovostním bankovním převodem nebo vkladem na číslo účtu školy 172391319/0800. Jako variabilní symbol, nezbytný pro identifikaci platby školného, uveďte číslo studenta uvedené v záhlaví Smlouvy o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání.

Neprovádějte, prosím, úhradu „složenkou“, neboť Česká pošta nám neposkytuje všechny údaje nezbytné pro ztotožnění zadavatele platby. V krajním případě, jste-li nuceni služeb České pošty využít, zašlete nám doklad o úhradě (kopii útržku složenky) na email martin.kindl@dhskola.cz, popř. na poštovní adresu školy.

V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Děkujeme za včasnou úhradu

Komentáře nejsou povoleny.

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.