Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Elektronická přihláška

Vážení uchazeči,

odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete svůj zájem o studium na SVOŠZ pro dentální hygienistky, s.r.o. “Přihláškou ke studiu” se pak rozumí fyzicky vytištěný, vyplněný a vlastní rukou podepsaný formulář, jehož PDF verzi Vám na základě údajů vyplněných v elektronické přihlášce škola odešle na Vámi uvedený e-mail do 10 dní od přijetí Vaší elektronické přihlášky. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení musí být odeslány či osobně doručeny do školy nejpozději do 31. 5. 2024.

Postup přihlášení se ke studiu na SVOŠZ pro dentální hygienistky, s.r.o.:

Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Vyčkejte na e-mail, ve kterém obdržíte podklad Přihlášky ke studiu, který vytiskněte, podepište a nechte potvrdit Vaším praktickým lékařem v kolonce Potvrzení o způsobilosti ke studiu (musí být povinně vyplněno). Takto úplně a správně vyplněnou přihlášku osobně doručte či odešlete na adresu školy spolu s ověřenou kopií dokladu o řádně ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou, nebo ověřenou kopií nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání vydanou odpovědným úřadem ČR. Pokud v momentě podání přihlášky nemáte doklad o vzdělání k dispozici, doložte tento bezodkladně po jeho obdržení.


Pro školní rok 2023/24 se v 1. kole otvírají následující obory:

Komentáře nejsou povoleny.

  • Jak k nám?

  • Kontakt

    SVOŠZ pro dentální hygienistky, s.r.o.

    Sekaninova 397/12 Praha 2, 128 00 Česká republika
    Tel: +420 775 336 493

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.