Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Studijní obory

Charakteristika studijního oboru Diplomovaná dentální hygienistka

Akreditovaný studijní obor Diplomovaná dentální hygienistka připravuje studenty pro výkon specializovaných činností v preventivní a léčebné péči a ve výchovné činnosti pro pacienty ve všech typech stomatologických zařízení.

Základem studia je kromě předmětů jako anatomie, fyziologie, preventivní lékařství atd. odborné učivo z oblasti orální hygieny, parodontologie, preventivní stomatologie a dalších.

Praktické uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru Diplomovaná dentální hygienistka je připraven provádět nácvik a kontrolu postupů dentální hygieny, odborné čištění zubů včetně odstranění zubního kamene a ošetření citlivého dentinu, individuální i kolektivní zdravotně výchovnou činnost zaměřenou na orální zdraví a další výkony samostatně nebo v týmu se zubním lékařem nebo parodontologem.

Organizace a forma 3letého denního i 3,5letého kombinovaného studia

Denní studium trvá 3 roky, výuka probíhá v pondělí až čtvrtek. Pátky jsou pro denní studium určeny jako konzultační dny.

Kombinované studium trvá 3,5 roku, výuka probíhá každý pátek.

Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent obdrží diplom a právo používat titul „DiS.“ (diplomovaný specialista – diplomovaná dentální hygienistka / diplomovaný dentální hygienista).

Komentáře nejsou povoleny.

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.