Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Upozornění na splatnost školného

Upozorňuji studenty, kteří ještě neuhradili školné, že termín jeho splatnosti vypršel dne 15. 1. 2016.
Prosím o urychlenou nápravu.
Školné nezaplacené do 29. 1. 2016 bude sankcionováno dle platných Smluv o zajištění vyššího odborného vzdělání.

Komentáře nejsou povoleny.

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.